Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1978/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác đá granít tại đồi Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk, (Công ty CP Sông Đà Ban Mê) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1978/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1978/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò, khai thác đá granít tại đồi Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk, (Công ty CP Sông Đà Ban Mê).

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3786/UBND-NLN ngày 24/9/2008, công văn số 3724/UBND-NLN ngày 19/9/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Đăk Lăk về việc thăm dò, khai thác đá granít tại khu vực đồi Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk của Công ty Cổ phần Sông Đà Ban Mê. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò đá granít có diện tích 51 ha đã được UBND tỉnh Đăk Lăk xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, (ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk tại công văn số 1901/BCH-TH ngày 05/9/2008, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 468/STNMT-KS ngày 12/9/2008, Biên bản kiểm tra Liên Ngành về vị trí xin thăm dò tại đồi Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo ngày 04/9/2008).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá granít nêu trên vào trong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tại công văn số 3786/UBND-NLN ngày 24/9/2008 và công văn số 3724/UBND-NLN ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò, khai thác đá granít tại đồi Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1978/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác đá granít tại đồi Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk, (Công ty CP Sông Đà Ban Mê) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122