Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1974/TTg-KTN chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và thi công sửa chữa khôi phục cầu Bính, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1974/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1974/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu thi công sửa chữa khôi phục cầu Bính, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính,
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 4897/UBND-GT ngày 25 tháng 8 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6463/BKH-QLĐT ngày 13 tháng 9 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 6351/BGTVT-KHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010) và Tài chính (công văn số 13693/BTC-QLN ngày 12 tháng 10 năm 2010) về việc chỉ định thầu khắc phục hậu quả sự cố cầu Bính, thành phố Hải Phòng do cơn bão số 1 gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu thi công sửa chữa khôi phục cầu Bính. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo việc chỉ định thầu các gói thầu nêu trên theo đúng quy định và hướng dẫn của nhà tài trợ, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải thẩm tra thiết kế và dự toán để làm cơ sở phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán sửa chữa cầu Bính.

3. Cho phép sử dụng nguồn vốn JICA (Nhật Bản) hỗ trợ để sửa chữa, khắc phục sự cố cầu Bính; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với phía JICA để sớm có cam kết chính thức hỗ trợ.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề xuất việc hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương để sửa chữa cầu Bính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.    

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sớm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan gây ra sự cố tại cầu Bính theo văn bản số 5402/VPCP-KTN ngày 05 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1974/TTg-KTN chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và thi công sửa chữa khôi phục cầu Bính, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168