Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 197/BXD-HTKT chương trình hợp tác phát triển Việt Nam- Đức giai đoạn 2010-2011 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 197/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 197/BXD-HTKT
V/v: Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam- Đức giai đoạn 2010-2011

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9647/BKH-KTĐN ngày 16/12/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý đề cương dự án: “ Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vinh giai đoạn 1B (2010-2015)” do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất và dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng – giai đoạn 2” do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề xuất. Sau khi xem xét đề cương các dự án nêu trên, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đề xuất dự án: “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vinh giai đoạn 1B (2010-2015)” và dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng – giai đoạn 2” nhằm hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa, thu gom xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, góp phần bảo vệ môi trường.

2. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Sóc Trăng chỉ đạo chủ dự án rà soát và báo cáo tình hình hoạt động của dự án, kết quả thực tế đạt được đến nay của dự án theo từng cấu phần, hạng mục cụ thể, có so sánh với nội dung dự kiến đạt được theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, giải trình các nội dung chưa thực hiện được theo đúng kế hoạch, làm rõ các nguyên nhân còn tồn tại, giải pháp khắc phục, tiến độ hoàn thành cũng như đánh giá các rủi ro đối với việc thực hiện dự án đầu tư giai đoạn 2.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
UBND tỉnh Sóc Trăng;
UBND tỉnh Nghệ An; Đó ký
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 197/BXD-HTKT chương trình hợp tác phát triển Việt Nam- Đức giai đoạn 2010-2011 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.082
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22