Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 194/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán khối lượng công việc hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 194/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 194/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện thanh toán khối lượng công việc hoàn thành

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội

Trả lời văn bản số 600/CV ngày 10/09/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Việc lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng theo Phụ lục số 02 Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng (như phụ lục kèm theo văn bản số 600/CV) là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, để được thanh toán khối lượng công việc hoàn thành cho giai đoạn này, cần phải lập bảng tính giá trị đề nghị thanh toán theo quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số 06/2007/TT-BXD , trong đó có chiết khấu số tiền đã tạm ứng theo quy định trong hợp đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 194/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán khối lượng công việc hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6