Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1937/BXD-KTXD hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1937/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1937/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 581/SXD-KTXD ngày 19/9/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về xử lý biến động giá: Hiện nay, Bộ Xây dựng đang báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chi phí vật liệu trong thời gian có biến động giá từ 01/01/2011, sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn cụ thể.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định. Trường hợp, Chủ đầu tư không đủ năng lực có thể thuê đơn vị tư vấn thẩm tra toàn bộ hồ sơ thiết kế thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên cơ sở hồ sơ đã được thẩm tra. Nội dung thẩm định, phê duyệt thiết kế thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nội dung thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có thể tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc các Công ty công viên cây xanh về Định mức sản xuất và trồng mới cây xanh đô thị.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1937/BXD-KTXD hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.461

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123