Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1933/TTg-KTN chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1933/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 1933/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 1615/UBND-TM ngày 24 tháng 9 năm 2010); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7245/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010) và Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7154/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010) về việc chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ của Dự án thành phần 2 đoạn Điện Biên – Tây Trang thuộc Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên – Tây Trang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ của Dự án thành phần 2 đoạn Điện Biên – Tây Trang thuộc Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên – Tây Trang như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1933/TTg-KTN chỉ định thầu gói thầu xây lắp tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168