Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 193/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 21/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 193/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chi phí tư vấn giám sát.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 164/CV-BQL ngày 15/11/2010 của Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng – ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chi phí tư vấn giám sát. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư được xác định tương ứng với thời điểm quản lý dự án, theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư được duyệt (đối với chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư) hoặc nhân với chi phí xây dựng và thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng của dự toán công trình được duyệt (đối với chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình).

2. Theo qui định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ (trước đây là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007) và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư. Trường hợp đối với các công trình đã được ký kết hợp đồng tư vấn giám sát giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn như nêu tại văn bản số 164/CV-BQL, giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của Nhà nước có liên quan.

Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 193/BXD-KTXD ngày 21/12/2010 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và tư vấn giám sát do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.639

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220