Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 193/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn về các tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp cho các loại đá dùng cho mục đích trang trí nội thất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA

Bộ Xây dựng nhận được công văn số CV-XNK/12/037 ngày 14/3/2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA đề nghị hướng dẫn về các tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp cho các loại đá dùng cho mục đích trang trí nội thất. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát được nêu trong Thông tư số 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/8/2010 (được chuyển thành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng) là các quy định bắt buộc đối với gạch ốp lát, trong đó có đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo. Do đó, khi nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá này phải tuân thủ kiểm tra nhà nước về chất lượng như đã quy định tại QCVN 16:2011/BXD.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp cho các loại đá dùng cho mục đích trang trí nội thất, Quý Công ty có thể nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn “TCVN 4732:2007 Đá ốp lát tự nhiên” và “TCVN 8057:2009 Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ” hoặc tiêu chuẩn nước ngoài thích hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỎNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 193/BXD-KHCN ngày 23/05/2012 hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp cho loại đá dùng cho mục đích trang trí nội thất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.450

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189