Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1920/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1920/BXD-HĐXD
V/v: Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển kiến trúc I.D.E.A.

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển kiến trúc I.D.E.A có văn bản số 69/2011/CV-I.D.E.A ngày 02/11/2011 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó, tại mục 3.4.12. của Quy chuẩn quy định phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các công trình có chiều cao lớn hơn 28m.

Trường hợp đặc biệt có yêu cầu giảm bớt một số quy định trong Quy chuẩn, cần có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định tại mục 1.1.7. QCVN 06:2010/BXD.

Việc thiết kế buồng thang bộ loại N3 thay thế cho buồng thang bộ loại N1 trong công trình Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride (TTDV02) thuộc Khu đô thị mới An Hưng như đề nghị của Công ty tại văn bản số 69/2011/CV-I.D.E.A ngày 02/11/2011 phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như đối với buồng thang loại N1 trong bất kỳ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất không khí dương trong buồng thang. Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng. Giải pháp thay thế phải được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thẩm duyệt theo quy định.

Đề nghị công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển kiến trúc I.D.E.A nghiên cứu thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KHCN, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1920/BXD-HĐXD ngày 10/11/2011 áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.243

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!