Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1912/BXD-HĐXD về việc Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1912/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 22/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1912/BXD-HĐXD
V/v: Chứng chỉ HNHĐXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Ban dự án đường sắt đô thị.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 122/BDA-DA1 ngày 15/9/2008 của Ban dự án đường sắt đô thị xin ý kiến về chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì công tác khảo sát xây dựng phải thực hiện giám sát thường xuyên. Theo hướng dẫn tại điểm 2.1. khoản 1 phần II Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư cử người có chuyên môn phù hợp để giám sát công tác khảo sát xây dựng; trường hợp không có người có chuyên môn phù hợp thì thuê người có chuyên môn phù hợp thực hiện việc giám sát.

Hiện nay, chưa có quy định về cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/5/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, chủ đầu tư cần phải xem xét cử (hoặc thuê) những người có chuyên môn được đào tạo và có kinh nghiệm trong công tác khảo sát phù hợp với công việc đảm nhận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban dự án đường sắt đô thị nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, HĐXD, (NTH-04)

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1912/BXD-HĐXD về việc Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41