Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1910/BGTVT-KCHT về việc thoả thuận xây dựng đường dây tải điện dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1910/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1910/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận xây dựng đường dây tải điện dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam

Bộ GTVT nhận được Công văn số GL/GMO/1.01/YS/MOT/CHK/020/09 ngày 15/01/2009 của Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam về việc thoả thuận xây dựng tuyến đường dây tải điện dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661; Công văn số 1754/EVN-TĐ ngày 18/4/2008 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc thoả thuận phương án di chuyển đường dây điện 220KV, 110KV đi qua Công viên Yên Sở. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho phép xây dựng đường dây tải điện dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661, do Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam lập.

2. Để tận dụng quỹ đất đô thị sử dụng cho Dự án xây dựng Công viên Yên Sở, Bộ GTVT áp dụng khoảng cách theo chiều ngang tính từ vai đường đến chân cột điện gần nhất lấy bằng 1.0 lần (một lần) chiều cao của cột điện cao nhất.

3. Khi thực hiện dự án, yêu cầu Chủ công trình cần tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và các quy định pháp luật về điện lực.

4. Yêu cầu Chủ công trình phải cam kết thiết kế và xây dựng đường dây điện cao thế dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661 có độ bền và an toàn khai thác điện để không ảnh hưởng đến điều kiện khai thác an toàn giao thông trên đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ.

5. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện xây dựng đường dây tải điện cao thế dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661 theo đúng thoả thuận với Bộ GTVT trên cơ sở xem xét hồ sơ thiết kế kỹ thuật cột điện cao thế do cơ quan điện lực có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1910/BGTVT-KCHT về việc thoả thuận xây dựng đường dây tải điện dọc theo đường ô tô Pháp Vân - Cầu Giẽ từ Km182+925 đến Km183+661 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.045
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65