Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1906/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát và tư vấn kiểm định chất lượng thuộc Dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1906/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1906/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát và tư vấn kiểm định chất lượng thuộc Dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (công văn số 5847/UBND-VP ngày 16 tháng 9 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7539/BKH-QLĐT ngày 01 tháng 10 năm 2009) về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát và tư vấn kiểm định chất lượng thuộc Dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát và tư vấn kiểm định chất lượng thuộc Dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải. Việc chỉ định thầu được thực hiện đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải     

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1906/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát và tư vấn kiểm định chất lượng thuộc Dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188