Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1902/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1902/BXD-KTTC
V/v: Chi phí chung cho công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sắt.

Hà Nội,, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt việt nam.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1712/ĐS-CSHT ngày 02/8/2006 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sắt là một trong những nhiệm vụ quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia mà Chính phủ đã giao cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện, nó mang tính chất sản phẩm, dịch vụ công ích và do các Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt thực hiện. Vì vậy, chế độ quản lý tài chính và chế độ quản lý, cấp phát thanh toán đối với các Doanh nghiệp này thực hiện theo Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty Nhà nước. Trong khi chờ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể cho các Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt thực hiện các Nghị định này, Bộ Xây dựng thống nhất để Tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện  quản lý, sử dụng chi phí chung cho công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sắt theo nội dung chi của hoạt động công ích được qui định tại Thông tư Liên tịch số 161/1998/TTLT/TC-GTVT ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về chi phí chung cho công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sắt. Đề nghị Tổng công ty đường sắt Việt Nam xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải trước khi thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD, Vụ KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1902/BXD-KTTC ngày 14/09/2006 của Bộ Xây dựng về việc chi phí chung cho công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sắt.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.992

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!