Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 190/BXD-KTXD về việc chi phí khảo sát, thiết kế đường giao thông do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 190/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 190/BXD-KTXD
V/v: Chi phí khảo sát, thiết kế đường giao thông.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nghiên cứu thiết kế xây dựng giao thông

Trả lời văn bản số 147/CV ngày 12/8/2008 của Công ty TNHH Nghiên cứu thiết kế xây dựng giao thông về chi phí khảo sát, thiết kế đường giao thông, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác khảo sát, thiết kế tuyến đường thuộc xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn được thực hiện từ năm 2003 trước khi Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực thi hành. Theo qui định tại Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng thì khi khảo sát tuyến đường ô tô, thực hiện công tác khảo sát bước nào thì áp dụng định mức dự toán tương ứng của bước thiết kế đó. Trường hợp thực hiện cùng lúc công tác khảo sát bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thì đơn giá khảo sát được tính bằng 0,75 tổng đơn giá khảo sát của bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công theo cấp đường và cấp địa hình tương ứng là phù hợp.

2. Chi phí thiết kế sơ bộ công trình xây dựng đã được qui định trong chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập dự án đầu tư tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

3. Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế. Công việc khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế được xác định bằng cách lập dự toán theo qui định.

Công ty TNHH Nghiên cứu thiết kế xây dựng giao thông căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 190/BXD-KTXD về việc chi phí khảo sát, thiết kế đường giao thông do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.848
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202