Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1896/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 08/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1896/BXD-KTXD
V/v: Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1310/SGTVT-KHTC ngày 30/9/2011 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng về chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình thuộc chi phí khác. Do đặc thù của ngành giao thông vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên tuyến, vì vậy đối với các công trình giao thông thường có chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình. Chi phí này gồm các công việc như: gắn vá ổ gà, lắp đặt dải phân cách tạm, mở rộng mặt đường tạm, điều tiết đảm bảo giao thông… và được xác định bằng cách lập dự toán. Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu thi công bao gồm cả công tác bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình. Nhà thầu có trách nhiệm điều tiết đảm bảo giao thông để việc thi công công trình không bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trường hợp việc điều tiết đảm bảo giao thông phức tạp cần sự phối hợp với cơ quan chức năng thì nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan này. Chi phí được lấy từ nguồn chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình.

Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1896/BXD-KTXD ngày 08/11/2011 về chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.157

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!