Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 189/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn và định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 189/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số: 189/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn và định mức dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang

Trả lời văn bản số 59/TT ngày 8/8/2008 và văn bản số 102/CV-TVĐTXD ngày 11/8/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang về chi phí tư vấn và định mức dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng thì định mức chi phí thiết kế được xác định bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng dự toán (hoặc dự toán) được duyệt.

Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán xây lắp công trình chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng dự toán được duyệt như qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

Việc thanh toán chi phí thiết kế, chi phí giám sát thi công thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

2. Do điều kiện tại địa phương có nhiều sỏi đỏ nên việc sử dụng sỏi đỏ để làm mặt đường là phù hợp với yêu cầu sử dụng tài nguyên. Khi  sử dụng sỏi đỏ để làm mặt đường, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, điều kiện thi công như qui định đối với công tác làm mặt đường cấp phối mã hiệu EC.2000 Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 hoặc mã hiệu AD.21200 Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì áp dụng các định mức mã hiệu EC.2000 hoặc AD.21200 nêu trên là phù hợp. Trường hợp sử dụng sỏi đỏ để làm mặt đường nếu áp dụng định mức công tác làm mặt đường cấp phối chưa phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức như qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 189/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn và định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.008
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123