Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1884/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1884/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm tra kết quả khảo sát địa hình, địa chất và thí nghiệm mô hình thuỷ lực.

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2081/BNN-XD ngày 15/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chi phí thẩm tra kết quả khảo sát địa hình, địa chất và thí nghiệm mô hình thuỷ lực. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập nhiệm vụ khảo sát và chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và chính xác của kết quả khảo sát. Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực để giám sát thì thuê tư vấn giám sát công tác khảo sát.

Trường hợp công trình có đặc điểm riêng, có yêu cầu phải thẩm tra kết quả khảo sát địa hình, địa chất và thí nghiệm mô hình thuỷ lực thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán chi phí cho công việc này và phê duyệt để áp dụng; Trường hợp dự toán phê duyệt làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1884/BXD-KTXD ngày 04/09/2009 về việc chi phí thẩm tra kết quả khảo sát địa hình, địa chất và thí nghiệm mô hình thuỷ lực do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.830

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!