Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1879/BXD-KTXD về việc định mức công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1879/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1879/BXD-KTXD
V/v: Định mức công tác chuyển mốc giới QH ra ngoài thực địa

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Trả lời Văn bản số 889/SXD-KT ngày 25/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về định mức công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về Định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để sửa đổi Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ; Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Đối với chi phí để thực hiện công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy trình kỹ thuật, nội dung công việc, điều kiện thực tế để trình Người có thẩm quyền phê duyệt; Định mức công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk có thể vận dụng mã hiệu CK.04400- cắm mốc giới quy hoạch tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng hoặc xây dựng định mức trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1879/BXD-KTXD về việc định mức công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41