Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1865/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc sử dụng hệ số nén cho công tác trải cán sỏi đỏ.

Số hiệu: 1865/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1865/BXD-KTTC
V/v: Sử dụng hệ số nén cho công tác trải cán sỏi đỏ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

 Kính gửi : Sở xây dựng Tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 591/SXD ngày 14/8/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc sử dụng hệ số nén trong công tác trải cán sỏi đỏ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung và đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tại công văn số 591/SXD ngày 14/8/2006 là phù hợp thoả thuận của Bộ Xây dựng tại công văn số 1951/BXD - KTTC ngày 18/11/2003, thực tế thi công tại tỉnh Kiên Giang; Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang trong công văn số 591/SXD ngày 14/8/2006 về hệ số nén trong công tác trải cán sỏi đỏ áp dụng thanh toán đối với những công trình, hạng mục công trình đã phê duyệt và tổ chức thi công trước khi Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có hiệu lực pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang căn cứ hướng dẫn trên, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- UBND tỉnh Kien Giang;
- Vụ KHCN, Viện KTXD;

- Lưu VP- BXD, Vụ KTTC,TH.8.

  KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

 
 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1865/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc sử dụng hệ số nén cho công tác trải cán sỏi đỏ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41