Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1864/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Số hiệu: 1864/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1864/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn  cấp CCHN hoạt động xây dựng

Hà nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở xây dựng Tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 614/SXD ngày 9/8/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Luật Xây dựng cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng chỉ quy định những người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế mới phải có chứng chỉ hành nghề mà không quy định người không có chứng chỉ hành nghề không được tham gia thiết kế.

Đồng thời theo khoản 2 Điều 7 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng quy định một trong những điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng là phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung xin đăng ký, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về nội dung xin đăng ký hành nghề và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, cá nhân có trình độ trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng mặc dù có kinh nghiệm 5 năm trong việc khảo sát hoặc thiết kế như đề nghị của Sở là không đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, nếu những cá nhân này có kinh nghiệm thì vẫn được thực hiện các công việc khảo sát hoặc thiết kế phù hợp với năng lực của mình nhưng không được làm chủ nhiệm, chủ trì khảo sát hoặc thiết kế.

2. Theo quy định tại khoản 3 của văn bản số 2646/BXD-XL ngày 23/12/2005 của Bộ Xây dựng thì những cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp ngoài khu vực vùng sâu, vùng xa nếu có đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (màu hồng) chỉ đối với các công trình cấp IV.

Trường hợp đối với những cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành phù hợp với nội dung xin đăng ký chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình nhưng thời gian kinh nghiệm chỉ có 3 năm thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất của Sở có thể xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát (màu hồng) cho các cá nhân này để thực hiện giám sát các công trình cấp IV trong phạm vi địa phương nếu họ có đủ các điều kiện khác theo quy định hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Cà Mau  nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL (NTH-4)
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1864/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216