Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1861/BXD-KHTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1861/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1861/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28/12/2007

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi

- Uỷ Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

Để có cơ sở tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện, dự báo tình hình hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển thuộc các lĩnh vực quản lý ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) tổng hợp các chỉ tiêu theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2007. Trong báo cáo đề nghị nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được; những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện và kiến nghị  hoàn chỉnh, bổ sung, sửa đổi các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng. Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2008, điện thoại: 04.9761545; Fax: 04.9742066 hoặc 04.9762153.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTQHXD, Vụ QLHĐXD; Vụ VLXD;
- Cục QLN, Cục HT; Cục GĐ; Cục PTĐT;
- Lưu VP, KHTC.     

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1861/BXD-KHTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185