Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1855/TTg-KTN chỉ định thầu xây lắp dự án phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1855/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1855/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu xây lắp các dự án phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 5401/UBND-TM ngày 15 tháng 9 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6711/BKHĐT-QLĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011), về việc chỉ định thầu xây lắp các dự án phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư tại các Quyết định: số 683/QĐ-UBND-NN ngày 14 tháng 3 năm 2011, Quyết định số 684/QĐ-UBND-NN ngày 14 tháng 3 năm 2011 và Quyết định số 1883/QĐ-UBND-NN ngày 27 tháng 5 năm 2011. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và các quy định hiện hành, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6711/BKHĐT-QLĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 để xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4), X.16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1855/TTg-KTN chỉ định thầu xây lắp dự án phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.996

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242