Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 184/BXD-KTXD về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật và dự toán do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 184/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 184/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật và dự toán

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:  Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Trả lời văn bản số 165/KTCL-MPMU-VB ngày 14/8/2008 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật và dự toán, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Nếu hồ sơ mời thầu và hợp đồng kinh tế của các gói thầu xây lắp yêu cầu Nhà thầu xây lắp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật như văn bản số 165/KTCL-MPMU-VB đã nêu, mà những khối lượng xây lắp này đã được đơn vị tư vấn giám sát thi công xác nhận, thì chi phí cho các khối lượng thi công xây lắp đã thực hiện được tính trong giá hợp đồng xây lắp là phù hợp. Việc thanh toán, quyết toán căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc được nghiệm thu, giá hợp đồng và nội dung hợp đồng đã được ký kết.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên báo cáo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 184/BXD-KTXD về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật và dự toán do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127