Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1836/CĐBVN-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường bộ Việt Nam Người ký: Mai Văn Đức
Ngày ban hành: 25/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1836/CĐBVN-GT
V/v. Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa;
- Ban Quản lý Dự án thị xã Bà Rịa;
- Khu Quàn lý Đường bộ VII.

 

Sau khi nghiên cứu. xem xét đề nghị cùi Ban Quàn lý Dự án thị tại Công văn số 49/CV-DA ngày l5/3/2007 xin cấp phép thi công xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng QL51 đoạn qua địa phận thị xã Bà Rịa, công văn số 616/KQLĐBVII-QLGT ngày 30/3/2007 của Khu Quản lý Đường bộ VII báo cáo về việc thỏa thuận hè thống chiếu sáng dọc QL51: căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3038/BGTVT-VT ngày 21/5/2007 Cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

1 Công trình lây dựng Hệ thống điện chiếu sáng QL5l- thị xã Bà Rịa ( từ đường vào trung tâm hỏa táng đến giáp huyện Tân Thành ) được Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số l3/QĐ-UB ngày 21/3/2006 . Theo hồ sơ công trình di đọc bèn trái QL51 đoạn Km59+700-km62-900  và được thiết kế đồng bộ phù hợp với hè thống điện chiếu sáng đã có bên phải là hai đâu tuyến. phù hợp với mặt cắt ngang của tuyến đường cụ thể cột điện loại bát giác côn 9m cần vươn 1,5m  tim cột cách mép đường 0.5m cáp điện chôn ngầm dọc lề đường sâu tối thiểu 0.7m (tính từ mặt lề đường đến đỉnh ống cáp).

2. Đây là công trình chiếu sáng phục vụ đàm bảo an toàn giao thong trên tuyến QL51,  ngoài ra còn góp phần tăng mỹ quan đô thị giữ gìn trật tự an ninh xã hội của địa phương: vì vậy, Cục Đường Bộ Việt Nam chấp thuân xây dựng công trình Hệ thống điện chiều sáng QL5l - thị xã Bà Rịa đoạn Km59+700-Km62+900 trái tuyến theo hồ sơ thiết kế với điều kiện:

-  Toàn bộ kinh phí liên quan đến đầu tư xây dựng ban đầu cung như kinh phí tổ chức quản lý bảo trì vận hành trong quá trình khai thác sử dụng hệ thống điện chiếu sáng do UBNT thị xã Bà Rịa chịu trách nhiệm.

- Khi ngành giao thông cải tạo nâng cấp mở rộng tuyến QL51 mà phải di dời hệ thống điện chiếu sáng (hoặc cài tạo cho phù hợp ) thì Chủ công trình phải có trách nhiêm di dời (hoặc cài tạo ) kịp  thời không chậm hơn 30 ngày kè từ ngày có thông báo. không được bồi thường công trình và chịu mọi chi phi cho việc di dời (hoặc cải tạo).

- Phải có biện pháp thi công đảm bảo giao thông trên tuyến an toàn và  thông suốt. không ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình Quốc lộ 51 và các công trình ngầm, nổi khác đã có trên tuyến. Phải đảm bảo an toàn diện của công trình. Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm tiên quan do việc đầu tư xây dựng công trình gây ra.

3. Căn cứ các quy định tại Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005  của Bộ Giao thông vận tải công văn số 161/CĐBVN-GT ngày 13/01/2006 của Cục Đường bộ Việt Nam. Khu Quản lý đường bộ VII xem xét hồ sơ kiểm tra thực địa và nghiên cứu các tài liệu có liên quan về: quy hoạch tuyến QL51 đoạn đi qua địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xem xét cấp phép thi công Công trình. Việc cấp giấy phép thi công phải theo đúng quy định hiện hành: đồng thời với việc cấp giấy phép thi công. Khu QLĐB VII phối hợp với Ban Thanh tra đường bồ IV chỉ đạo Công ty QL&SCĐB, đội Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các quy định của giấy phép thi công nhằm đám bào an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Trên đây là ý kiến của Cục Đường bộ Việt nam đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa chi đạo chủ đầu tư công trình chủđộng phối hợp với Khu Quản lý Đường bộ VII triền khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- TT NgôThinh Đức ( thay báo cáo):
- Vụ vận tải:
- Ban TTIĐB IV:
- TTr Cục ĐBVN:
- Lưu VT,GT.

CỤC TRƯỞNG
Mai Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1836/CĐBVN-GT ngày 25/05/2007 về việc xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.982

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!