Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1835/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 01/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1835/BXD-KTXD
V/v: về xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1412/SXD-KTXD ngày 06/8/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí vận chuyển được xác định trên cơ sở chủng loại vật liệu, phương án vận chuyển (địa điểm cung cấp, khối lượng vật liệu cần vận chuyển, loại phương tiện, cự ly...). Chủ đầu xác định hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực giúp chủ đầu tư xác định chi phí vận chuyển để áp dụng.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Về nguyên tắc, chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình là khoản mục chi phí cấu thành của giá vật liệu xây dựng; vì vậy, trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực này là Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng. Trường hợp cần có quy định cụ thể, chi tiết thì Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng xem xét quyết định để thực hiện.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1835/BXD-KTXD ngày 01/09/2009 về xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!