Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1834/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1216/2011/CV/AMC ngày 06/10/2011 của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam xin ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng tạm nhà cho BQLDA Maritime Bank Tower Hải Phòng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đần tư xây dựng công trình (viết tắt là Nghị định 12/CP), thì việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy hoạch được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Theo giải trình của Công ty, nếu khu vực đất của dự án đã thuộc quyền sử dụng của Công ty, để khai thác đất của dự án, trong thời gian tạm hoãn đầu tư, Công ty có thể đề nghị Sở Xây dựng để được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm công trình nhà làm việc cho BQLDA trong thời gian nhất định.

2. Mục đích của việc nộp phí xây dựng là để bổ sung cho việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Tuy dự án Maritime Bank Tower Hải Phòng đã được cấp giấy phép xây dựng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa khởi công, theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng, thì Công ty không phải nộp phí xây dựng. Đến nay, giấy phép xây dựng đã hết hạn, nếu Công ty muốn tiếp tục khởi công thì phải xin gia hạn hoặc xin cấp giấy phép xây dựng mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, để Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1834/BXD-HĐXD ngày 31/10/2011 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.312

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!