Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1833/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí qui hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1833/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1833/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí qui hoạch xây dựng.

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Viện Kiến trúc qui hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 346/VKTQH-KHTTr ngày 19/8/2008 của Viện Kiến trúc qui hoạch đô thị và nông thôn đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí qui hoạch xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Ngày 13/10/2005 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2005/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình là căn cứ để chủ đầu tư điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và hợp đồng xây dựng. Đối với công tác lập qui hoạch xây dựng bao gồm qui hoạch xây dựng vùng, qui hoạch chung xây dựng đô thị, qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị và qui hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, theo qui định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí qui hoạch xây dựng và Thông tư số 16/2005/TT-BXD thì dự toán chi phí qui hoạch xây dựng lập từ 01/10/2005 được điều chỉnh với hệ số KĐCQHXD=1,09.

Viện Kiến trúc qui hoạch đô thị và nông thôn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1833/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí qui hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180