Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 183/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 183/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 183/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Công ty CP Vật liệu và Xây lắp Gia Lai;
- Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Gia Lai;
- Công ty Xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo Phương.

 

Trả lời công văn số 106/VLXL-CV; số 35/CV; số 27/VLXL-CV ngày 04/11/2010 của Công ty CP Vật liệu và Xây lắp Gia Lai; Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Gia Lai; Công ty Xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo Phương về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, đối với các gói thầu nếu dự toán lập theo chế độ tiền lương của nhà nước (mức lương tối thiểu với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) mà chủ đầu tư có thể cân đối được nguồn vốn thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi đến tay người lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty CP Vật liệu và Xây lắp Gia Lai; Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Gia Lai; Công ty Xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo Phương căn cứ hướng dẫn trên để làm việc với chủ đầu tư trong quá trình thương thảo điều chỉnh giá hợp đồng.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 183/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.079
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215