Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 183/BXD-KTXD về chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 183/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 11/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 183/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 18/TVXD ngày 16/8/2011 của Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên về chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình quy định tại Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như hướng dẫn phụ lục Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình ban hành kèm Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD hoặc có thể vận dụng hệ số điều chỉnh k=0,65. Việc thanh toán, quyết toán chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật căn cứ hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 183/BXD-KTXD về chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.271
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19