Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 183/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 01/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số 183/BXD-KTTC
V/v: Chi phí thiết kế Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Hội chợ và triển lãm Sài Gòn

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 91/SECC-VB ngày 28/8/2007 của Công ty liên doanh Hội chợ và triển lãm Sài Gòn về chi phí thiết kế Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phớ thuờ tư vấn nước ngoài thực hiện cụng việc tư vấn như lập dự ỏn, thiết kế xõy dựng cụng trỡnh... được xỏc định bằng cỏch lập dự toỏn theo thụng lệ quốc tế phự hợp với yờu cầu sử dụng tư vấn nước ngoài cho cỏc cụng việc và phự hợp với Điều kiện thực tế tại Việt Nam. Chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định theo dự toán tháng - người (theo thông lệ quốc tế) hoặc xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%). Căn cứ nội dung cụng việc thực hiện, dự toỏn được lập phải tớnh đầy đủ cỏc Khoản chi phớ cần thiết để thực hiện cụng việc tư vấn, thụng thường bao gồm: tiền lương chuyờn gia, chi phớ quản lý, chi phớ xó hội, lợi nhuận trước thuế của đơn vị tư vấn, chi phớ bảo hiểm, chi phớ đi lại, chi phớ văn phũng (văn phũng phẩm, thụng tin liờn lạc...), thuế và một số cỏc Khoản chi phớ khỏc (nếu cú). Chi phớ thuờ tư vấn nước ngoài phụ thuộc vào từng tổ chức tư vấn, Điều kiện năng lực cỏc chuyờn gia của tổ chức tư vấn. Trường hợp chỉ định thầu tư vấn nước ngoài, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê tư vấn nước ngoài để trỡnh người quyết định đầu tư (hoặc người được ủy quyền đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định) phê duyệt.

Hiện nay, việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Công ty liên doanh Hội chợ và triển lãm Sài Gòn căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 183/BXD-KTTC ngày 01/10/2007 về việc chi phí thiết kế Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn do Bộ xây dựng ban hàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!