Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 182/BXD-KTXD về việc di chuyển thiết bị thi công đến công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 182/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 182/BXD-KTXD
V/v: Di chuyển thiết bị thi công đến công trình.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần LILAMA 10

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1033/ LILAMA 10/KTKT ngày 09/9/2008 của Công ty Cổ phần LILAMA 10 về di chuyển thiết bị thi công đến công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, chi phí vận chuyển thiết bị cần trục lắp đặt lớn hơn 50 tấn và cần trục tháp (không tự di chuyển được) theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì việc di chuyển lớn thiết bị ngoài cự ly vận chuyển 50 Km được bổ sung dự toán chi phí tháo dỡ, vận chuyển, tổ hợp và lắp đặt lại; Do vậy, Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ phương án vận chuyển thực tế phù hợp để thương thảo thống nhất dự toán chi phí bổ sung.

Căn cứ nội dung trên, Công ty Cổ phần LILAMA 10 tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 182/BXD-KTXD về việc di chuyển thiết bị thi công đến công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.661
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155