Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1810/BXD-KHTC về việc đẩy mạnh thanh toán công nợ, giải quyết hàng tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1810/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/BXD-KHTC
V/v: đẩy mạnh thanh toán công nợ, giải quyết hàng tồn kho.

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ,
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

 

Trước tình hình trượt giá, nợ động, tồn kho và chậm thanh toán của các công trình, dự án đầu tư ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và tiến độ thực hiện của các công trình, dự án; Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số công việc sau:

1. Chủ động rà soát, đối chiếu công nợ trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư, tìm cách tháo gỡ, đẩy nhanh việc thanh toán công nợ.

Đối với công nợ nội bộ: tập trung rà soát, đối chiếu thanh toán công nợ; hạch toán đầy đủ, kịp thời kết quả sản xuất kinh doanh; phân loại công nợ, có biện pháp thu hồi triệt để và xử lý nghiêm những trường hợp trây ỳ, vi phạm

2. Tập trung giải quyết hàng tồn kho, ứ đọng, sản phẩm dở dang, đẩy mạnh tiêu thụ, thu hồi vốn.

3. Đối với các công trình, dự án của các doanh nghiệp thuộc Bộ mà các đơn vị đã bàn bạc nhiều lần, còn vướng mắc về công nợ: báo cáo theo mẫu biểu gửi kèm theo

4. Đối với các công trình, dự án ngoài Ngành: báo cáo tình hình các công trình, dự án trọng điểm hiện có vướng mắc về thủ tục thanh toán, cần phản ánh với các Bộ, Ngành để xem xét, giải quyết.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15/9/2008 để tổng hợp. Trên cơ sở kiến nghị của các đơn vị, Bộ sẽ tổ chức hội nghị với các đơn vị để bàn cách xử lý.

Nhận được công văn này, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện khẩn trương, nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1810/BXD-KHTC về việc đẩy mạnh thanh toán công nợ, giải quyết hàng tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127