Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 181/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 181/BXD–KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH Một thành viên

Trả lời Văn bản số 1104/TCTXD ngày 11/11/2010 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH Một thành viên thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh gói thầu số 03-ĐIA: Đập đất Ia Lốp thuộc dự án công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước IAMơR, tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp giá gói thầu số 03-ĐIA như nêu trong Văn bản số 1104/TCTXD được các bên ký kết mà trong nội dung hợp đồng có điều khoản thoả thuận về điều chỉnh giá hợp đồng:“ trường hợp giá nhiên liệu vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì báo cáo Người có thẩm quyền xem xét quyết định” và được các bên ký kết hợp đồng thống nhất vận dụng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng để lập hồ sơ bù giá nhiên liệu, vật liệu để báo cáo Người có thẩm quyền xem xét quyết định làm cơ sở ký bổ sung giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng là phù hợp với quy định.

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty TNHH Một thành viên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD (M5)

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/BXD-KTXD ngày 23/11/2010 điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.780

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!