Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1808/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1808/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 760/SXD-KT ngày 30/7/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về việc lập chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Văn bản số 70/BXD-KTXD ngày 21/4/2009 của Bộ Xây dựng đã hướng dẫn chi tiết việc lập, quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án. Trường hợp đặc thù, chi phí quản lý dự án được xác định bằng dự toán chi phí. Dự toán này phải được thẩm định trước khi phê duyệt. Căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 5/12/2008 của Bộ Tài chính; căn cứ vào cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột để thẩm định, phê duyệt đảm bảo đúng quy định, đồng thời tránh lãng phí.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk căn cứ ý kiến trên, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1808/BXD-KTXD ngày 28/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189