Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 180/BXD-KTXD hướng dẫn lập định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 180/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn lập định mức chi phí lập quy hoạch VLXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012.

 

Kính gửi : Viện Vật liệu xây dựng

Trả lời văn bản số 404/QH-VLXD ngày 20/8/2012 của Viện Vật liệu xây dựng đề nghị hướng dẫn xây dựng định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Văn bản số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng là văn bản công bố định mức chi phí lập, thẩm định Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Qua quá trình thực hiện, theo phản ánh của một số đơn vị, có một số định mức chi phí không còn phù hợp; Bộ Xây dựng đang nghiên cứu và sửa đổi văn bản này cho phù hợp với quy định của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và chi phí thực tế hợp lý. Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung để công bố định mức chi phí lập, thẩm định Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng mới, nếu vận dụng, áp dụng định mức trong văn bản số 97/BXD-KTTC không phù hợp, thì lập dự toán để xác định chi phí theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Viện Vật liệu xây dựng có trách nhiệm tập hợp dự toán đã được phê duyệt của các tổ chức, cá nhân và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp, công bố).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Viện Vật liệu xây dựng tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 180/BXD-KTXD hướng dẫn lập định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.263
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0