Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 180/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 180/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 03/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 180/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Sông Thao

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 439/XMST-KTKH ngày 25/8/2011 của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao về hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

1. Đối tượng được hưởng bù giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD là nhà thầu thi công xây dựng.

2. Hợp đồng EPC trọn gói được ký kết, có hiệu lực trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình được bù giá vật liệu là đối tượng điều chỉnh của Thông tư này. Khi đó, việc bù giá vật liệu thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trong Thông tư và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

3. Theo hướng dẫn tại văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 đối với công tác gia công chế tạo thiết bị của loại thiết bị cần gia công chế tạo do nhà thầu Việt Nam thực hiện trong nước thì được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008; do đó, nếu thiết bị gia công chế tạo trong nước của dự án nhà máy xi măng Sông Thao nêu tại công văn số 439/XMST-KTKH ngày 25/8/2011 do nhà thầu Việt Nam thực hiện thì được điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Với nội dung trên, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 180/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199