Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 18/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/BXD-QLN
V/v hướng dẫn tính toán xác định quy mô căn hộ trong dự án nhà ở thương mại

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đăng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/CT-KT ngày 9/02/2011 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đăng đề nghị hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn trong quá trình triển khai thiết kế Khu nhà ở Phú Mỹ tại Khu đô thị mới Mỹ Đình, Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 323:2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ Xây dựng là tiêu chuẩn hướng dẫn khuyến khích áp dụng.

2. Theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với căn hộ nhà ở thương mại chỉ quy định khống chế diện tích tối thiểu là 45m2 mà không khống chế diện tích tối đa.

Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên và căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Phú Mỹ đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 24/02/2010, cũng như nhu cầu thực tế của thị trường, Công ty tính toán thiết kế quy mô căn hộ cho phù hợp với các chỉ tiêu về quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18/BXD-QLN ngày 23/02/2011 hướng dẫn tính toán xác định quy mô căn hộ trong dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.634

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!