Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1795/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục DA Xây dựng đường cao tốc GMS Bến Lức-Long Thành

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6399/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt danh mục dự án Xây dựng đường cao tốc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) Bến Lức - Long Thành, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11923/BTC-QLN ngày 08 tháng 9 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 6579/NHNN-HTQT ngày 30 tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án Xây dựng đường cao tốc GMS Bến Lức-Long Thành, vay vốn lần thứ I trên tổng mức đầu tư xây dựng là 1.607,4 triệu USD với những nội dung chính nêu tại mục II trong công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc vay vốn lần thứ II sẽ được hoàn tất để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phù hợp với chương trình vay của ADB và JICA.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải lưu ý ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để hoàn tất và sớm phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở đàm phán khoản vay dự án.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các Phó Thủ tướng;
- VPVP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1795/TTg-QHQT ngày 05/10/2010 phê duyệt danh mục dự án Xây dựng đường cao tốc Tiểu vùng Mê Công mở rộng Bến Lức-Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47