Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1795/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn cách xác định mức phạt hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1795/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn cách xác định mức phạt hợp đồng

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 634/TKDK-TMHĐ ngày 28/6/2018 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí đề nghị hướng dẫn cách xác định mức phạt hp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 634/TKDK-TMHĐ, Hợp đồng tư vấn tư vấn thiết kế kỹ thuật và lập dự toán công trình ký kết ngày 30/8/2011, do đó hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hp đồng trong hoạt động xây dựng; việc thưởng, phạt vi phạm hp đồng đã được quy định cụ thể tại Điều 41 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Theo đó, mức phạt vi phạm hợp đồng tương ứng với các mức độ vi phạm cụ thể do các bên thỏa thuận nhưng không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Giá trị hp đồng bị vi phạm là giá trị khối lượng của phần công việc, hạng mục công việc bị vi phạm/ chậm tiến độ.

Do đó, các bên căn cứ vào mức độ vi phạm làm cơ sở xác định mức phạt vi phạm hợp đồng đảm bảo phù hp với các điều khoản của hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD (B).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1795/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn cách xác định mức phạt hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169