Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 179/BXD-KTXD hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 179/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi : Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 45/CT-KHKT ngày 12/6/2012 và văn bản số 63/CT-KHKT ngày 15/8/2012 của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn áp dụng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh giá cho phần khối lượng vật liệu hao hụt của công trình Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng số 45/HĐ-ADD-KHKT ngày 01/6/2007 nêu tại văn bản số 45/CT-KHKT, văn bản số 63/CT-KHKT phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan tương ứng theo từng thời kỳ.

1. Đối với khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá trong hồ sơ dự thầu, không có đơn giá trong hợp đồng, Nhà thầu và Chủ đầu tư xác định đơn giá mới, dự toán bổ sung theo chế độ, chính sách tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành và các thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Khối lượng vật tư, vật liệu được phép điều chỉnh giá theo nội dung hợp đồng là khối lượng vật tư, vật liệu xác định trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện và định mức dự toán áp dụng trong hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để xác định đơn giá, thì khối lượng vật tư, vật liệu được phép điều chỉnh giá là khối lượng vật tư, vật liệu tính toán theo định mức số 1776/BXD-VP (khối lượng đã bao gồm hao hụt trong quá trình thi công).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 179/BXD-KTXD hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.795
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41