Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 178/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 178/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 178/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp điện I

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 187/CV-CPXLĐ1-KHTT ngày 08/8/2011 của Công ty cổ phần Xây lắp điện I về việc điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh. Trường hợp do Nhà nước thay đổi chế độ chính sách về tiền lương theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán công trình. Trường hợp việc điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu chưa ký hợp đồng như nêu tại văn bản số 187/CV-CPXLĐ1-KHTT, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, chủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận được điều chỉnh chi phí nhân công khi nhà nước thay đổi tiền lương tối thiểu. Quá trình thực hiện hợp đồng, nếu quy định của nhà nước về tiền lương tối thiểu thay đổi so với mức tiền lương tối thiểu trong hợp đồng và được phép của cấp quyết định đầu tư, thì chủ đầu tư xem xét điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định (bổ sung chi phí xây dựng theo mức lương tối thiểu mới).

2. Trường hợp các bên đã ký hợp đồng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp các bên ký kết hợp đồng theo đơn giá cố định, trong hợp đồng có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh chi phí nhân công khi nhà nước thay đổi tiền lương tối thiểu và được phép của người quyết định đầu tư thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng được ký kết, quy định của Nhà nước về điều chỉnh mức lương tối thiểu, điều chỉnh dự toán và hợp đồng trong hoạt động xây dựng để điều chỉnh hợp đồng đã ký kết.

Công ty cổ phần Xây lắp điện I căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 178/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146