Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1752/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1752/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Khánh Việt

Trả lời Văn bản số 426/TCTKV ngày 25/7/2009 của Tổng công ty Khánh Việt về áp dụng định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoàn chỉnh phải có nội dung thiết kế đô thị và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án, vì vậy định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tại Bảng số 4, mục III, phần II Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng đã bao gồm chi phí để thực hiện việc thiết kế đô thị và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị không cần thiết lập thiết kế đô thị (đồ án không hoàn chỉnh) thì tại điểm 16 phần I Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD đã quy định là lập dự toán để xác định chi phí của đồ án;

Trường hợp khi lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị mà tổ chức lập đồ án quy hoạch phải thuê thiết kế đô thị hoặc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án thì chi phí được xác định bằng cách lập dự toán theo phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD hoặc vận dụng tỷ lệ định mức chi phí do cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD có hiệu lực hoặc mức của những đồ án quy hoạch tương tự đã thực hiện; Nội dung lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thực hiện theo mục III phần II của Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công ty Khánh Việt triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Tổng công ty Khánh Việt trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD (M5)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1752/BXD-KTXD ngày 24/08/2009 về áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.563

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!