Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 174/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 174/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói và điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 11

Trả lời văn bản số 201/ĐTXD ngày 18/10/2010 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 11 đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói và điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì đối với hợp đồng có hình thức giá hợp đồng trọn gói, khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng theo thiết kế được phê duyệt, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết.

2. Hợp đồng ký theo hình thức trọn gói, mà Điều 6 của hợp đồng có quy định giá hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp như nêu tại văn bản số 201/ĐTXD là không phù hợp với quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, do hợp đồng theo hình thức giá trọn gói được ký kết tháng 01/2007, nên Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu và vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD đối với những khối lượng thi công bị ảnh hưởng do biến động giá, là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 11 tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 174/BXD-KTXD ngày 17/11/2010 hướng dẫn thanh toán hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói và điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.728

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!