Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1733/BXD-KTXD về việc định mức chi phí qui hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1733/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1733/BXD-KTXD
V/v: Định mức chi phí qui hoạch xây dựng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam

Trả lời văn bản số 95/CV-DAC ngày 16/6/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam về định mức chi phí qui hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung, sản phẩm đồ án qui hoạch xây dựng được qui định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Qui hoạch xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước để lập qui hoạch xây dựng thì áp dụng Định mức chi phí qui hoạch xây dựng được ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đối với đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất ở, đất kinh doanh dịch vụ như văn bản số 95/CV-DAC đã nêu, nếu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có yêu cầu về nội dung, sản phẩm là đồ án qui hoạch xây dựng đô thị thì định mức chi phí qui hoạch áp dụng theo mục III Qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị (Bảng 4 Định mức chi phí lập qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị) - phần II - Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD là phù hợp; Trường hợp sử dụng nguồn vốn khác để lập qui hoạch xây dựng thì chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thể tham khảo Định mức chi phí qui hoạch xây dựng được ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD để thương thảo ký kết hợp đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam căn cứ ý kiến  nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1733/BXD-KTXD về việc định mức chi phí qui hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196