Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 171/BNN-KTHT trả lời kiến nghị về Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 171/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 171/BNN-KTHT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: An Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh (thành phố): An Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm An Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Câu số 03):

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (gồm 19 tiêu chí), nhưng có một số tiêu chí không phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, như các tiêu chí về giao thông nông thôn, lao động, việc làm, thu nhập, chợ nông thôn; việc huy động các nguồn lực để thực hiện đầu tư cho chương trình này gặp rất nhiều khó khăn do cấp huyện, xã không thu hút được nguồn vốn; ở một số vùng, mọi sinh hoạt, tín ngưỡng văn hóa của bà con tập trung ở chùa nên tiêu chí xây dựng nhà văn hóa là không phù hợp; phải hạ thấp một số tiêu chí (mức thu nhập bình quân, tỷ lệ hộ nghèo, chợ nông thôn, trạm y tế cao tầng, giao thông, thu nhập, lao động...) cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đặc trưng từng vùng, miền để có lộ trình thực hiện hợp lý; phải có giải pháp xây dựng con người mới ý thức trong cộng đồng, tôn trọng pháp luật... thì bộ mặt nông thôn mới đạt hiệu quả; có cơ chế xây dựng trụ sở các cấp, vì đây là một trong những tiêu chí nông thôn mới. Đề nghị Trung ương chỉ đạo việc sơ kết việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc để điều chỉnh kịp thời những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chương trình này.

TRẢ LỜI

1. Về các tiêu chí nông thôn mới

Trên cơ sở kiến nghị và đề xuất của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành tập trung rà soát, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi một số tiêu chí.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất sửa đổi, bổ sung 10 tiêu chí về nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện đặc thù của từng địa phương; trong đó có:

- 05 tiêu chí sẽ được sửa đổi tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động, Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Tiêu chí số 15 về y tế)

- 05 tiêu chí sẽ được sửa đổi tại các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan (Tiêu chí số 2 về giao thông, Tiêu chí số 3 về thủy lợi, Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và Tiêu chí số 17 về môi trường)

Đến nay, Văn phòng Chính phủ đang hoàn chỉnh thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung 05 tiêu chí nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ khẩn trương ban hành Thông tư thay thế cho Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung 05 tiêu chí.

2. Về việc sơ kết thực hiện Chương trình

Trong tháng 9 năm 2012, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình theo từng miền (các tỉnh phía Bắc tại Vĩnh Phúc và các tỉnh phía Nam tại Bình Định). Trên kết quả sơ kết 02 năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, giao cho các Bộ, ngành nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới, như cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển, cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách, hướng dẫn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn...

Tại Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 21 tháng 11 năm 2012, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến kết luận giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về Sơ kết 02 năm và năm 2012, triển khai Kế hoạch năm 2013 trong Quí I năm 2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương An Giang, Bắc Giang, Bến Tre, Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc để trả lời kiến nghị của cử tri./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 171/BNN-KTHT trả lời kiến nghị về Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172