Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 170/BXD-KTXD về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 170/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tân Đại

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 102/CVTĐ-2011 ngày 8/8/2011 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tân Đại về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt. Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình xác định theo định mức tỷ lệ % (cùng định mức tỷ lệ sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình được duyệt.

Chi phí quản lý dự án là căn cứ để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc quyết toán chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Nhà nước.

2. Chi phí lập dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD xác định theo định mức tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án. Khi ký kết hợp đồng các bên căn cứ hướng dẫn của Nhà nước về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Việc quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Tân Đại căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 170/BXD-KTXD về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202