Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 170/BXD-KTXD về chi phí lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 170/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/BXD-KTXD
V/v: chi phí lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 410/BQL ngày 12/7/2012 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang về chi phí lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công tác lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn căn cứ nội dung công việc để lập dự toán chi phí như hướng dẫn tại Phụ lục Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 170/BXD-KTXD về chi phí lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.114
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122