Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 17/BXD-HĐXD về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 17/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/BXD-HĐXD
V/v: Đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC).

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1058/ĐTPT-VDC ngày 22/8/2008 của Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC) đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc hướng dẫn bảo lãnh thực hiện hợp đồng được quy định tại Điều 55 Luật Đấu thầu trong đó quy định thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng giữa nhà thầu và chủ đầu tư phải kéo dài cho đến khi chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

Tuy nhiên, việc nhà thầu đề nghị chủ đầu tư không tiếp tục gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng (theo nội dung công văn) vì các nguyên nhân chủ quan và khách quan có thể được chủ đầu tư xem xét và thương thảo với nhà thầu căn cứ vào các nội dung của hợp đồng đã ký kết và sự chia sẻ rủi ro phát sinh không mong muốn giữa hai bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC) nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 17/BXD-HĐXD về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113