Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư về công tác khảo sát lập bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1699/SXD-QH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Trương Thanh
Ngày ban hành: 11/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1699/SXD-QH
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ Xây dựng về công tác khảo sát lập bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 

Kinh gửi:

- UBND các huyện, Thành phố, Thị xã.
- Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn.
- Các Sở có liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng.
- Các đơn vị tư vấn thiết kế trên toàn tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 4001/UBND-CN ngày 01/7/2011 về việc giao Sở Xây dựng hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011.

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc: Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo tới UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã, các Sở ban ngành hữu quan, các đơn vị tư vấn:

1. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng có phạm vi điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng; Trong đó quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và tổ chức tư vấn trong việc quản lý chất lượng khảo sát thông qua việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát. Các nội dung quản lý này được thể hiện bằng hệ thống các báo cáo và biên bản kèm theo trong phụ lục của Thông tư.

2. Sở Xây dựng thông báo và hướng dẫn để UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã, các Sở ban ngành hữu quan, các đơn vị tư vấn trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá căn cứ nội dung trong Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải đáp (Nội dung Thông tư được công bố trên Website Bộ Xây dựng www.moc.gov.vn hoặc Website Sở Xây dựng www.sxdthanhhoa.gov.vn )./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các PGĐ, các phòng, ban Sở
- Lưu QLQH\Hd \ Tn.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trương Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư về công tác khảo sát lập bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168