Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 169/BXD-KTXD thực hiện hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 169/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 169/BXD-KTXD
V/v: thực hiện hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 1910/SGDHCM-DA ngày 11/10/2010 của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – Bộ Tài chính về việc thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 08/2003/TT-BXD ngày 9/7/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EPC - Hợp đồng tổng thầu trong hoạt động xây dựng) là Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ. Đến nay, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành. Việc ban hành Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và thực hiện quản lý hợp đồng đối với tất cả các loại hợp đồng xây dựng (kể cả hợp đồng theo hình thức tổng thầu EPC). Vì vậy, việc triển khai thực hiện hợp đồng EPC cũng tuân thủ theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP .

2. Trường hợp nêu tại công văn số 1910/SGDHCM-DA, nếu gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt, chuyển giao hệ thống CNTT-SGDCK TP Hồ Chí Minh” là gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thì thực hiện hợp đồng EPC theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ; Nếu không phải là dự án đầu tư xây dựng công trình thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP (vì không phải hợp đồng trong hoạt động xây dựng).

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng để Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện hợp đồng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 169/BXD-KTXD thực hiện hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.836

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49